среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie plotki z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Ploty PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki z PCV na plot i furtkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane balustrady z Winylu na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий